Codejig

Kraftfull och flexibel bokföringsprogram

Med Codejig ERP finns det inga gränser för vad du kan göra

Codejig Video
Introduktion till Codejig ERP

Varför Codejig ERP?

Codejig ERP är ett bokföringsprogram utformat för mikro, små och mellanstora företag. Det automatiserar företagets viktigaste processer såsom försäljning och inköp, lagerhantering, CRM och mycket mer. De viktigaste egenskaperna är användarvänlighet, anpassningsbarhet samt omfattande standardfunktionalitet. Den kan enkelt utvecklas för att möta ditt företags särskilda behov. Med Codejig ERP kan man lägga till nya datafält och -typer, skapa formulär och menyer, ändra utseende och hantera säkerhet. Applikationslogiken kan ändras snabbt och enkelt - inga andra affärssystem erbjuder detta. Anpassningarna görs helt och hållet via nätet. Det krävs ingen expert för att programmera och bryter inte kompatibiliteten med framtida versioner av standardprogrammet. ERP går sömlöst att integrera med flera olika mjukvaror från tredje part - affärslogiken är helt öppen och det finns inga praktiska begränsningar.

En applikation, en lösning

 • Enkelt att fakturera - läs mer eller prova programmet!
 • CRM: leads, säljmöjligheter och all standard funktion Läs mer
 • Dubbel bokföring med stöd för olika valutor och anpassade/underkonton Läs mer
 • Momsspårning med möjlighet att registrera sig för mervärdesskatt i olika EU-länder och spåra tillgången på varor för reducerade mervärdesskattesatser Läs mer
 • Lagerhantering: spårning av lagerrörelser, deras antal, bokning och leverans Läs mer
 • Detaljerad produktinformation: bilder, streckkoder, försäljningsgrafer Läs mer
 • Utvidgat rapporteringssystem: tillhandahållande av dokument, betalningsstatus, betalning av fakturor, återbetalningssystem Läs mer
 • Produktmontering, produktavskrivning, lagerjusteringar Läs mer
 • Finansiell rapportering enligt olika standarder: landspecifik, US-GAAP, IFRS
 • Omfattande hantering av försäljnings- och inköpsprocesser inklusive standarddokument och relativt komplexa transaktioner, t.ex. retur av varor per kund, etc. Läs mer
 • Anläggningstillgångar: driftsättning, avveckling, avskrivningar Läs mer
 • Hantering av inkommande och utgående betalningar, import av bankkontoutdrag, bankintegrationer Läs mer
 • Avancerad filtrering och sökfunktionalitet av alla dokument Läs mer
 • Finfördelad användarhantering och åtkomstkontroll Läs mer
 • Full spårning av ändringshistorik för varje dokument - möjlighet att bläddra i historiken och visa dokumentet efter varje redigering Läs mer
 • Flerspråkig: inte bara användargränssnitt utan även data - möjlighet att översätta all textdata vid behov Läs mer
 • Modernt, mobilanpassat och konsekvent användargränssnitt Läs mer