Codejig

Konsoliderad information för effektivt beslutsfattande

Använd förkonfigurerade rapporter eller skapa egna, för att alltid veta situationen i din verksamhet

Alla analytiska rapporter är alltid tillgängliga

Skapa rapporter med hjälp av rapporteringsverktyget med några få klick. Du kan spara rapporten för framtida bruk.

Rapporteringen stöder alla affärsverksamhetens krav

Med Codejig ERP-programvaran kan du rapportera priser, lönsamhet, kundfordringar, åldersanalyser, bankkonton, valutakursförändringar, huvudbok, dagbok, resultat- och balansräkningar och mycket mer.