Codejig
   

Konsoliderad information för effektivt beslutsfattande

Använd förkonfigurerade rapporter eller skapa egna, för att alltid veta situationen i din verksamhet

Skapa ad hoc-rapporter för specifika behov

Visa endast den information du vill i rapporten. Codejig ERP-rapporter kan du anpassa och ändra på rad, kolumn eller datuminformation efter behov. Om du behöver den anpassade rapporten senare kan du spara den.

Folk som är intresserade av rapportering tittade också på