Codejig

Öka din försäljning och optimera dina inköp

med att använda automatiserade sälj-och inköpsprocesser

Skapa framgång med effektiva processer

Försäljnings- och inköpsprocesserna i Codejig ERP-programvaran är effektiva och gör hanteringen av försäljningstransaktionerna snabbare. Detta gör det möjligt få en offert till en beställning och en beställning till en försäljningsfaktura snabbt. Processaktiviteterna är logiska och programmet genererar automatisk de olika händelsetyperna som gör att du enkelt kan skilja på transaktionerna. Överst du se de olika stegen i affärsprocessen vilket underlättar hantering och uppföljning.

Hantering av leveranser och fakturering

Du kan välja att hantera leveransen- och faktureringen som skilda operativa transaktioner eller att faktureringen sker samtidigt som leveransen i samma operation. Du kan skapa en faktureringstransaktion som baser sig på en leverans eller skapa en faktura direkt oberoende av leveransen.