Codejig
   

Professionell redovisning har aldrig varit så lätt att utföra

Hantera alla bokningsposter, standard, återkommande försäljnings transaktioner och manuella transaktioner

Dubbelbokföring

Rutin transaktioner bokas automatiskt enligt förbestämda konton. Om du vill göra en ändring till ett standardkonto, gå till uppdatera läget och ange kontoinformation manuellt. Dubbelbokföring håller saldona felfria och är lätta använda för olika användare.

Ta i bruk den nya ERP-programvaran utan att förlora dina tidigare data

Med import funktionen av ingående balans kan du enkelt börja använda den nya programvaran. Med den funktionen kan du boka in alla balansposter utan att förlora data.

Multi-valuta bokföring

Codejig ERP-programvaran stöder behandling av flera valutor. Programvaran skapar de obligatoriska valutorna och kurserna kan uppdateras automatiskt. Du kan acceptera betalningar och skapa fakturor i valfri valuta. Programmet beräknar valutatransaktionerna till inhemsk valuta med gällande valutakurser.

Folk som är intresserade av redovisning tittade också på