Codejig

Snabbare inbetalningar med en effektiv faktureringsfunktion

Hantera inkommande och utgående fakturor, undvik försenade betalningar
och se till att kunderna betalar i tid.

Skapa exakta fakturor

Skapa detaljerade fakturor med förfallodag , förseningsvillkor och moms- information.

Skapa fakturor direkt eller konvertera försäljningsorder till fakturor

Du kan skapa fakturor direkt utan försäljningsorder baserat på kundens inköpsorder eller vanligen genom försäljningsoffert , försäljningsorder och leverans. Genom att använda den senare processen fås snabbare fakturering och försäljnings transaktionens giltighet förbättras.

Följ upp förfallna fakturor

Betalningarna avstäms automatiskt mot fakturorna. Du får påminnselse om förfallna utestående fakturor. Förfallna obetalda fakturor är tydligt synliga med röd text.