Codejig

Inget färdigt informationssystem passar alla

En anpassningsbar ERP-lösning som formar sig efter dina behov, inte tvärtom

Kraftfull och avancerad teknologi som avlägsnar alla begränsningar

Flexibla och effektiva anpassnings funktioner gör att Codejig ERP skiljer sig från andra. Till skillnad från vilken annan företagsprogramvara är Codejig ERP utvecklad med en webbaserad utvecklingsplatform där programvarans anpassning är snabb och enkel. Utvecklingsplattform är känd som Codejig App Builder och den representerar nästa steg i utveckling av företagsprogramvaror.

Styr din affärsverksamhet på eget sätt

Anpassa Codejig ERP-programvaran för att fungera precis som du vill. Du kan anpassa programmets funktionslogik genom skript eller med block som skript faktisk utan att programmera.