Codejig

Du kan inte gå tillbaka i tiden, men du kan söka upp och återställa tidigare versioner av transaktionerna

Följ upp transaktionernas ändringshistorik, identifiera vem som gjorde ändringarna och återställ vid behov en tidigare version av transaktionen

Full revisionshistorik finns tillgängligt

Föjl upp alla ändringar som gjorts till transaktionen av en eller flera användare. Du kan följa ändringarna från den första till den senaste uppdateringen. Oavsett längden av förändringshistoriken eller förändringsvolymen, förblir ändringshistoriken alltid kvar i systemet och kan inte tas bort. Förändringshistoriken visar t.ex. vem gjorde transaktionen och datum för posten och datum för avbokning.

Förhandsgranska och återställ tidigare versioner av dina datafiler

Förutom ändringshistoriken kan du också granska och korrigera tidigare versioner av transaktioner eller till och med återställa en äldre version.