Codejig

Konsistent, modern, mobilvänlig design

Alla bästa användargränssnitt och standarder i en applikation

Tydlig, logisk och enkel

Codejig ERP-användargränssnittet är minimalt, intuitivt och lätt att använda - användningen kan omfattas på några minuter utan längre träning eller komplexa användarhandböcker.

Flerspråkighet

Använd ett av de 40 förinstallerade språken eller lägg till det språk du vill ha. Med språkinställningarna följer samma geografiska inställningar för b.l.a. tid, datum och valuta.