Codejig
   

Konsistent, modern, mobilvänlig design

Alla bästa användargränssnitt och standarder i en applikation

Informationen framställs grafiskt

Codejig ERP använder beskrivande grafiska presentationer av datan. Figurer och diagram ger en snabb överblick över affärsverksamhetens nyckeltal.

Folk som är intresserade av användargränssnitt tittade också på