Codejig

Snabb applikationsutveckling för alla

Kraftfull och snabb metod för mjukvaruutveckling

Rapid application development platform

RAD tool for the future

Oavsett om du bygger ett affärssystem eller om du letar efter ett anpassningsbart CRM-system kan Codejigs plattform för snabb applikationsutveckling, med dess färdiga ramverk, komponenter och support för visuell och traditionell programmering användas för att möta verksamhetens behov, på ett snabbt och effektivt sätt. Skapa din egen app på vår molntjänst för kostnadseffektiv och snabb applikationsutveckling.
Build app without code

Metod med lång historik

Synon Corporation var pionjärer inom metodutveckling inom mjukvaruutveckling och redan 1986 påbörjades det arbete som sedan blev känt som Architected Rapid Application Development. Deras verktyg Synon/2 gjorde att utvecklare kunde fokusera på datamodellering och genererade automatiskt applikationskod med hjälp av högnivåspråk, utifrån ett utvalt mönster. Verktyget var en succée bland utvecklare och används än i dag. Den generella metoden för RAD som introducerades av Synon Corporation har genomgått en kontinuerlig utveckling av senare plattformar och ligger även till grund för tekniken bakom Codejigs produkter.
Mobile app prototyping

Teknik för snabb prototyputveckling

Snabb prototyputveckling används ofta som del av snabb applikationsutveckling. Snabb prototyputveckling är en viktig del av snabbheten hos RAD, då det gör det möjligt att dela prototyper med utvalda användargrupper, testa dem och utvärdera feedback. Möjligheten att visualisera prototyper och simulera applikationens beteende, samt att man kan arbeta tillsammans vid utvecklingen gör det mer sannolikt att slutanvändarna kommer att motta applikationen väl.

När prototypen har validerats skapar utvecklarna en fungerande modell som är baserad på några givna krav. Med hjälp av prototypverktyg som Codejig App Builder kan man snabbt översätta idéer till visuella och funktionella representationer.
Create interactive

En vinnande strategi

Förbättrad användbarhet uppnås genom att man ger de affärsproblem som är viktiga för slutanvändarna större fokus, än de tekniska problem som utvecklarna bryr sig om. Det leder till att kunderna får en fungerande produkt som har utformats med omsorg, på kortare tid. Det är en vinnande strategi för alla.
Rapid prototyping process

Nackdelarna med snabb applikationsutveckling

Den snabba prototypprocessen kräver mycket med interaktion mellan utvecklare och kund genom hela mjukvarans livscykel. Till skillnad från traditionella metoder är användarna med från början och i stort sett hela processen. Om kunden inte är beredd att arbeta nära utvecklingsteamet är RAD kanske inte rätt lösning för dig. Om du arbetar med en mycket stor applikation krävs att man lägger mycket fokus på utformningen av applikationsarkitekturen. Om man rusar in i prototypfasen på bekostnad av utformningsfasen kan det få konsekvenser senare i livscykeln.
Rapid prototyping technology

Sammanfattning

Såsom alla andra modeller och metoder är snabb applikationsutveckling bäst lämpad för specifika typer av affärsapplikationer och användningsområden. Det är inte lösningen på alla problem och kan inte heller förvandla en dålig mjukvaruutvecklare till en stjärna, på samma sätt som det inte garanterar ett framgångsrikt projekt. Ingen metod eller verktyg kan göra det. Men om du inte är helt säker på vilken metod som bör användas kan snabb applikationsutveckling med Codejig App Builder vara en bra början.