Codejig
   

Programvaran som pratar ditt språk

Mångsidiga egenskaper på olika språk

Språkinställningar och mycket mer

Du kan välja att det språk i programvaran som passar dig. Dessutom kan du definiera olika format för datum, tid och summeringsdata.

Folk som är intresserade av flerspråkig tittade också på