Codejig

Kundutlåtanden och fallstudier

Vad några av våra kunder säger om våra produkter

InterLogic

InterLogic är en företagsgrupp som specialiserar sig på konsulttjänster och outsourcing av mjukvaruutveckling. De har ett team på över 130 anställda och underleverantörer i Danmark och Ukraina och kunder i flera olika EU-länder. De hade ett antal olika utmaningar, organisatoriska och bokföringsmässiga:

  • att hålla koll på utgifterna för projekt, arbete, tid och resor och att sen fakturera kunderna
  • hantering av HR-system and löner
  • pappersarbetet som uppstod på grund av företagets samarbete med underkonsulter i flera länder
  • efterlevnad av bokförings-, legala och skattemässiga krav som var vida skilda i de båda länderna
  • uppföljning av dess finanser och konsoliderade finansiella rapporter

Efter att man bytte till Codejig ERP, implementerade InterLogic gradvis anpassade moduler för att hantera dessa utmaningar. Genom att man upprätthöll affärsprocesserna behövde de anställda och underleverantörerna inte ägna tid åt att lära sig arbeta med mjukvaran eller ändra arbetssätt - varje modul motsvarade till 100% den existerande processen. Den nya lösningen minskade dramatiskt overhead-kostnaderna för bokföring och affärsledning och gav ledningsgruppen en kontinuerligt uppdaterad översikt över gruppens måluppfyllnad på olika nivåer.
"Jag ser det som ett ramverk för processhantering snarare än enbart ett affärs- eller bokföringsprogram. En del saker som går att göra är väldigt imponerande och det är otroligt hur effektiv vår bokföring har blivit."
Søren Thompsen, Grundare

J&L Consulting

J&L Consulting som är ett expertteam som erbjuder tjänster inom juridik, skatt och bokföring, kontaktade oss då de letade efter en lösning för att hantera bokföringen av cirka 70 privata entreprenörer som var deras kunder. Även då själva bokföringen var relativt okomplicerad uppstod stora overhead-kostnader och problem på grund av att deras kunder skickade in sina kontoutdrag sent, i olika format och via olika kanaler. Utdragen skrevs ofta in för hand i kalkylark och datan kopierades sen ytterligare en gång till ett tredjepartssystem för att skapa XML-rapporter åt skattemyndigheten. Processen var jobbig och många fel uppstod på grund av den.

Vi tog Codejig ERP, tog bort allting som inte var relevant för kunden och anpassade kontoplanen så att den passade J&L:s bokföringspolicy. Systemet försågs även med en frontend-portal för inlämning av kontoutdrag och en automatisk bearbetning till olika format som stöddes av de olika bankerna. Systemet skickar automatiskt påminnelser och notifieringar till alla inblandade för att säkerställa att man inte missar rapporteringsdatumen. Skatterapporter för alla kunderna skapas med ett enda klick och systemet säkerställer att allt nödvändigt pappersarbete är på plats.
"Systemet sparar mycket arbete. Tidigare arbetade en person heltid med detta vid rapporteringsperioderna och ibland fick vi ta hjälp av fler personer. Nu tar det mycket mindre tid för henne och istället kan hon hjälpa sina kollegor med andra uppgifter."
Peter Mejer-Rasmussen, VD