Codejig

Bygg bättre appar snabbare än någonsin

Enkelhet och användbarhet kommer först

'Hello, World!' example

Codejig App Builder är en utvecklingsplattform som använder sig av så kallad lågkod, som hjälper dig att bygga bättre appar snabbare. Från högproduktiv visuell utveckling till kraftfulla verktyg för att driftsätta och hantera dina appar hjälper Codejigs molnplattform dig att snabbt leverera applikationer och enkelt göra ändringar.
Low-code development platforms

Vad är lågkod

Lågkod är en teknika för applikationsutveckling som gör det möjligt att snabbt och enkelt bygga webbapplikationer med väldigt lite programmering. Lågkod-plattformar hjälper amatörer och affärsanvändare skapa professionella appar utan att behöva skriva långa rader kod, vilket gör att alla inom verksamheten på ett smidigt sätt kan kommunicera sina idéer och se dem förverkligas.
Mobile app development platform

Why choose low-code platforms

Lågkodsutveckling minskar inte värdet av professionella utvecklare. Man kan behöva skriva lite kod för att integrera behörigheten till äldre applikationer eller göra en design enligt särskilda gränssnittskrav. Men det viktigaste med lågkodsutveckling är att man slipper skriva tusentals rader komplex kod och låter en fokusera på snabba och enkla lösningar för dina kunder.
Low-code application development

Dra och släpp

Dra och släpp objektfält på formulären för att skapa de funktionsrika användargränssnitten du är ute efter. Eftersom det är intuitiv och enkel att använda funktionen för dra och släpp, behöver du inte vara en designer för att skapa skräddarsydda sidor.
Cross platform visual programming

Lekfullt sätt att programmera

Att skriva kod är barnsligt enkelt med Codejig-block. CJ-block är ett visuellt programmeringsspråk som består av grafiska pusselblock som representerar nyckelkoncept inom programmering som variabler, loopar, frågor etc. Du behöver bara koppla ihop pusselblock med varandra för att skapa skript. Ingen kodning krävs. Vid kompileringen översätts de visuella skripten till Java och JavaScript. Utvecklare kan blanda CJ-block med Java/JavaScript-kodfragment, importera anpassade Java/JavaScript-bibliotek och förlita sig på den rika underliggande funktionaliteten hos dessa språk.
Cloud platform

Säkerhet och skalbarhet

Codejig App Builder erbjuder ett omfattande system med behörigheter och roller för att hålla alla dina uppgifter och anslutningar privata och säkra. Det är möjligt att skapa en applikation med finfördelad åtkomstkontroll på objektnivå för olika roller (anonym, auktoriserad, rollbaserad, anpassad behörighet, etc.). Tack vare Single Sign On-tekniken kan du använda en uppsättning inloggningsuppgifter för att komma åt flera av dina applikationer.