Codejig

Вести бухгалтерський облік ще ніколи не було так просто

Будь-які бухгалтерські операції - не проблема з Codejig ERP!

План рахунків, адаптований до потреб вашої компанії

Обліковуйте всі бізнес транзакції та ведіть фінансову звітність використовуючи план рахунків. Використовуйте стандартний план рахунків чи модифікуйте його. Змінюйте структуру плану рахунків, перейменовуйте рахунки або ж модифікуйте їхні характеристики, додавайте нові рахунки.

Повний контроль над бухгалтерськими операціями

Документ ручної проводки дозволяє створити транзакції будь-якої складності, а також дає абсолютний контроль над бухгалтерськими процесами. Тепер ви можете без проблем створювати нестандартні операції, наприклад, додавати інформацію про статутний капітал, або ж вносити зміни в бухгалтерський баланс.

Групуйте рахунки для ефективної звітності

Змінюйте структуру фінансових звітів за допомогою статей балансу. Використовуйте визначені наперед статті балансу, аби згрупувати план рахунків чи пристосувати його до ваших потреб. Спростіть вашу фінансову звітність!