Codejig
   

Flexibel hantering av anläggningstillgångar

Ta kontroll över dina värdefulla tillgångar

Detaljerad förvaltning

Skapa anläggningstillgångsposter med profilinformation som namn, typ, mervärdesskatt, försäljningspris, beskrivning och mera; lägg till ett unikt inventarienummer och skapa en QR-kod för tillgången. Med koden kommer du åt tillgångens information snabbt vid behov.

Uppföljning och rapportering av anläggningstillgångar

Funktionen för beräkning och uppföljning av anläggningstillgångar ger snabb överblick av tillgångens data i en enda sidovy. Du kan följa upp anskaffningsvärden, försäljnings- och bokföringsvärden, inkl. ackumulerade avskrivningar. Med månads- och årsrapporterna kan du följa upp alla väsentliga förändringar i anläggningstillgångarna- och inveteringsförnödenheterna.

Folk som är intresserade av anläggningstillgångar tittade också på