Codejig

Flexibel hantering av anläggningstillgångar

Ta kontroll över dina värdefulla tillgångar

Förvaltning av anläggningstillgångens livscykel - steg för steg

Uppdatera dina anläggningstillgångar till systemet och Codejig ERP sköter resten - från aktivering, till grundläggande reparationer och avskrivningar, försäljning av tillgångar eller deaktivering.

Förenkla hanteringen av anläggningstillgångarna genom att gruppera dem

Gruppera liknande anläggningstillgångar tillsammans och hantera dem som grupper, enligt deras egenskaper, syfte, kostnad eller tillhörighet. Grupperingen kan basera sig på egna- eller lokala bokföringskrav. Du kan ställa in förbokningskonton för anläggningstillgångarna och skapa enhetliga avskrivningsparametrar.