Codejig

Joustavaa käyttöomaisuuden hallintaa

Ota yrityksesi arvokkaat omaisuuserät hallintaan

Käyttöomaisuuden elinkaarihallinta – vaihe vaiheelta

Lisää käyttöomaisuushyödyke järjestelmään ja Codejig ERP hoitaa loput – aina sen aktivoinnista, perusparannusten ja poistojen jälkeen omaisuushyödykkeen myyntiin tai deaktivointiin.

Yksinkertaista käyttöomaisuuden hallintaa ryhmittelemällä

Ryhmittele samantyyppiset käyttöomaisuushyödykkeet yhdeksi ryhmäksi. Ryhmittely voi perustua omiin tarpeisiisi tai lakisääteisiin vaatimuksiin. Tämän pohjalta voit määritellä käytettävät kirjanpidon tilit ja luoda yhtenäiset poistomenetelmät.