Codejig

Mitä meistä puhutaan

Jotkut asiakkaistamme kertovat käyttökokemuksistaan

InterLogic

InterLogic, konsultointiin ja ohjelmistokehityksen ulkoistamiseen erikoistunut yritysryhmä, työllistää yli 130 Tanskassa ja Ukrainassa sijaitsevaa työntekijää ja toiminimiyrittäjää ja palvelee asiakkaita ympäri Euroopan. Se on kohdannut useita järjestelyyn ja kirjanpitoon liittyviä haasteita:

  • projektiin, työtoimintaan, aikaan ja työmatkoihin liittivien kulujen seuranta ja laskutus asiakkaille
  • henkilöstö- ja palkkahallinto
  • useiden toiminimiyrittäjien kanssa työskentelyyn liittyvän paperityön tekeminen
  • huomattavasti erilaisten pakollisten kirjanpito-, oikeus- ja verovaatimusten täyttäminen
  • raha-asioiden hoito ja yhdistetyn tilinpäätöksen laadinta

Siirrettyään Codejig ERP:in, InterLogic asteittain otti käyttöön mukautetut hallintamoduulit näiden haasteiden käsittelemiseksi. Se piti liiketoimintaprosesseja ennallaan, mitä tarkoittaa, että työntekijöiden ja toiminimiyrittäjien ei tarvinnut viettää aikaa ohjelmiston kanssa työskennellen tai tehdä samoja asioita uudella tavalla, koska jokainen uusi moduuli 100% toisti käytössä olevia prosesseja. Hallinto-ohjelmisto pienensi merkittävästi kirjanpidon ja hallinnon yleiskustannuksia ja tarjosi ylimmälle johdolle aina päivitettyä yleiskatsausta ryhmän saavutuksista eri tasoilla.
"Kutsuisin sitä prosessinhallintakehykseksi eikä vain ERP:ksi tai kirjanpito-ohjelmistoksi. Jotkut asiat, joita sillä voi tehdä, ovat erittäin vaikuttavia, ja on hämmästyttävää, kuinka tehokkaaksi meidän kirjanpitomme on tullut."
Søren Thompsen, Perustaja

J&L Consulting

J&L Consulting, tiimi ammattilaisia, joka tarjoaa neuvontaa oikeus-, vero- ja kirjanpitoasioissa, lähestyi meitä löytääkseen yritykselleen sopivan ratkaisun. He tarjoavat kirjanpitopalveluja noin 70 itsenäiselle ammatinharjoittajalle, joita heillä oli asiakkaina ja, vaikka kirjanpito itsestään oli suhteellisen yksinkertaista, paljon yleiskustannuksia ja ongelmia aiheutti se, että asiakkaat toimittivat heidän tiliotteitaan myöhään, eri tiedostomuodoissa ja eri kanavien kautta. Jälleen tiliotteet manuaalisesti syötettiin laskentataulukoihin ja sitten tiedot kopioitiin kolmannen osapuolen ohjelmistoon luodakseen xml-raportteja veroviranomaiselle. Prosessi oli rasittavaa ja virhealtista.

Me otettiin Codejig ERP:n käyttöön, poistettiin kaikki tässä tapauksessa tarpeettomia toimintoja ja mukautettiin tilikirjan vastaamaan J&L:n laskentaperiaatteisiin. Me lisättiin front end portaalin tiliotteiden toimittamiseen ja eri pankkien tukemien tiedostomuotojen automaattiseen käsittelyyn. Järjestelmä automaattisesti lähettää muistutuksia ja ilmoituksia kaikille osapuolille varmistaakseen, että raportit toimitetaan ajoissa. Veronpalautukset kaikille asiakkaille luodaan yhdellä napsautuksella ja järjestelmä varmistaa, että kaikki pakollinen paperityö on tehty.
"Järjestelmä säästää meille paljon työtä. Aikaisemmin kokopäivätoiminen työntekijä oli tekemässä tätä työtä raportointikausien aikana, ja joskus me jouduttiin tuomaan enemmän ihmisiä mukaan. Nyt hän käyttää huomattavasti vähemmän aikaa ja voi auttaa kollegojaan muilla tehtävillä."
Peter Mejer-Rasmussen, CEO