Codejig
Codejig

Yksi alusta, tuhansia sovellusratkaisuja

Web-pohjainen ERP, jossa sisäänrakennettu kehitysympäristö

Codejig App Builder - alustaratkaisua käytetään ERP- toiminnanohjausjärjestelmän muokkaamiseen ja muutosten tekemiseen sekä uusien ohjelmistomoduulien ja räätälöityjen sovellusten kehittämiseen.

ERP ja Builder

Codejig Builder on ns. low-code-kehitysalusta, jolla voit helposti luoda tehokkaita ja kehittyneitä verkkosovelluksia. Codejig ERP -toiminnanohjausjärjestelmä on vain yksi, joskin merkittävin esimerkki lukuisista sovelluksista, joita Codejig App Builderilla voidaan toteuttaa. Tarjoamme Codejig App Builder - ja ERP-tuotteita yhdessä tai erikseen asiakkaille, jotka tekevät ohjelmistokehitystä ja pk-yrityksille, jotka haluavat tehostaa toiminnanohjausta ja hyödyntää kehitystyökalun tuomia mahdollisuuksia. Jokainen ERP-järjestelmää käyttävä asiakasyritys saa oman Builder-kehitysympäristön, jolla se voi halutessaan muokata ja kehittää ERP-järjestelmän liiketoimintalogiikkaa, tietotyyppejä tai vaikkapa näkymiä. Vaikka ohjelmistomuutosten tekeminen on helppoa, asiakkaalle saattavat hyvin riittää ERP-järjestelmän monipuoliset perusominaisuudet ja toiminnallisuus. Tällaisessa ratkaisussa asiakas käyttää Codejig App Builder -työkalua vain perusylläpitoon liittyviin toimintoihin kuten käyttäjätietojen ylläpitoon, ohjelmistomoduulien käyttöönottoon ja päivityksiin.